The 1st JAPANESE FILM
FESTIVAL ONLINE 2024

Laos

June 5 10:00-July 3 10:00(ICT), 2024

Welcome everyone to the 1st JAPANESE FILM FESTIVAL ONLINE ONLINE 2024 in Laos

Let's enjoy and learn about amazing culture and tradition of Japan through the Japanese films freely FOR FREE for 24 weeks, organized by the Japan Foundation!

This year will be the first for the Japan Foundation in Vientiane to bring a lineup of amazing 23 movies and 2 TV drama series from Drama, Anime, Comedy, Horror, Action, Classic and TV drama to make you enjoy at your home not only many kind of movies but also the beauty of Japanese life style. All films and TV dramas are in Japanese with English and other languages subtitles.

Don't forget to come and enjoy JAPANESE FESTIVAL ONLINE 2024 together.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານສູ່ ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນອອນໄລ 2024 ທີ່ປະເທດລາວ

ເຊີນມາມ່ວນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະປະເພນີສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຍີ່ປຸ່ນຜ່ານທາງຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຟຣີເປັນເວລາ 1 ເດືອນ, ຈັດໂດຍມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ!

ປີນີ້ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ນຳເອົາຮູບເງົາ 23 ເລື່ອງ ແລະ ລະຄອນໂທລະທັດ 2 ເລື່ອງບໍ່ວ່າຈະເປັນ ລະຄອນ, ກະຕຸນ, ຕະຫຼົກ, ຜີ, ການຕໍ່ສູ້, ຍ້ອນຍຸກ ແລະ ລະຄອນໂທລະທັດ ມາໃຫ້ຄວາມມ່ວນຊື່ນຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຫຼາຍປະເພດເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ຍັງຄວາມສວຍງາມຂອງແບບແຜນການໃຊ້ຊີວິດຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ.

ຮູບ​ເງົາ​ທັງ​ຫມົດ​ແມ່ນ​ພາກເປັນ​ພາ​ສາ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ທີ່​ມີ​ຄໍາ​ບັນ​ຍາຍ​ເປັນພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ​ແລະ​ ຫຼາຍໆພາ​ສາ​​.

ຢ່າລືມຢ່າພາດມາຮ່ວມຮັບຊົມ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຜ່ານທາງເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນອອນໄລ 2024 ນຳກັນຫຼາຍໆເດີ.

Lineup

  • Japanese Films
  • Japanese TV Dramas

Japanese Films June 5 noon - July 19 noon, 2024 (JST) June 5 0:00 - June 18 24:00, 2024 (ART) June 5 2:00 pm - June 19 2:00 pm, 2024 (AEST) June 5 0:00 - June 18 23:59, 2024 (BRT) June 5 11:00 - June 19 11:00, 2024 (BNT) June 5 10:00 - June 19 10:00, 2024 (ICT) June 5 5:00 - June 19 5:00, 2024 (UTC+02:00) June 5 5:00 - June 19 5:00, 2024 (CET) June 5 5:00 - June 19 5:00, 2024 (CET) June 5 8:30 - June 19 8:30, 2024 (IST) June 5 10:00- June 19 10:00, 2024 (WIB) June 5 5:00 - June 19 5:00, 2024 (CEST) June 5 10:00 - June 19 10:00, 2024 (ICT) June 6 11:00 - June 19 11:00, 2024 (CST) June 5 11:00 - June 19 11:00, 2024 (MST) 21:00, 4 de junio, 2024 - 21:00, 18 de junio, 2024 (CST) June 5 9:30 - June 19 9:30, 2024 (MMT) June 5 3:00 pm - June 19 3:00 pm, 2024 (NZST) June 4 22:00 - June 18 22:00, 2024 (GMT-5) June 5 11:00 - June 19 11:00, 2024 (MST) June 5 11:00 - June 19 11:00, 2024 (SGT) June 5 5:00 (CEST) - June 19 5:00 (CEST), 2024 June 5 11:00 - June 19 11:00, 2024 (Taiwan) June 5 10:00 - June 19 10:00, 2024 (GMT+7) June 5 4:00 - June 19 4:00, 2024 (GMT) June 04 11:00 pm - June 18 11:00 pm, 2024 (EDT) June 5 10:00 - June 19 10:00, 2024 (ICT)

Japanese TV Dramas June 19 noon - July 3 noon, 2024 (JST) June 19 0:00 - July 2 24:00, 2024 (ART) June 19 2:00 pm - July 3 2:00 pm, 2024 (AEST) June 19 0:00 - July 2 23:59, 2024 (BRT) June 19 11:00 - July 3 11:00, 2024 (BNT) June 19 10:00 - July 3 10:00, 2024 (ICT) June 19 5:00 - July 3 5:00, 2024 (CET) June 19 5:00 - July 3 5:00, 2024 (CET) June 19 8:30 - July 3 8:30, 2024 (IST) June 19 10:00 - July 3 10:00, 2024 (WIB) June 19 5:00 - July 3 5:00, 2024 (CEST) June 19 10:00 - July 3 10:00, 2024 (ICT) June 19 11:00 - July 3 11:00, 2024 (CST) June 19 11:00 - July 3 11:00, 2024 (MST) 21:00, 18 de junio, 2024 - 21:00, 2 de julio, 2024 (CST) June 19 9:30 - July 3 9:30, 2024 (MMT) June 19 3:00 pm - July 3 3:00 pm, 2024 (NZST) June 19 11:00 - July 3 11:00, 2024 (MST) June 19 11:00 - July 3 11:00, 2024 (SGT) June 19 5:00 (CEST) - July 3 5:00 (CEST), 2024 June 19 11:00 - July 3 11:00, 2024 (Taiwan) June 19 10:00 - July 3 10:00, 2024 (GMT+7) June 19 4:00 - July 3 4:00, 2024 (GMT) June 18 11:00 pm - July 2 11:00 pm, 2024 (EDT) June 19 10:00 - July 3 10:00, 2024 (ICT)

  • Genres

  • Subtitles

Do you need help?

How to watch