Downtown Rocket (2015) 下町ロケット

Business, TV Drama

  • Rating

    Japan : G - Unclassified 15+: mature themes of medical treatment with visual depictions of surgical procedure, visual and verbal references to death, mild coarse language, and mild violence T13 13+

  • Keyword

    Rocket, Town factory, Courtroom, Medical

Languages

Coming soon 故事讲述了市井工厂在参与火箭工程的零件开发时的励志奋斗故事。 故事講述了市井工廠在參與火箭工程的零件開發時的勵志奮鬥故事。 A moving and popular drama about a small Japanese town factory taking on the fight against large corporations. Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Un drama conmovedor y popular sobre una fábrica de una pequeña ciudad japonesa que lucha contra las grandes corporaciones. ซีรีส์ดราม่ายอดนิยม เกี่ยวกับโรงงานในเมืองเล็ก ๆ ของญี่ปุ่น ที่ลุกขึ้นต่อสู้กับกลุ่มบริษัทใหญ่ Bộ phim mô tả cuộc đấu tranh của một nhà máy nhỏ chuyên phát triển các bộ phận cho động cơ tên lửa.

Coming soon 本片含有饮酒、吸烟、裸露的场景。 本片含有飲酒、吸煙、裸露的場景。 Contains scenes with alcohol consumption, smoking and nudity. Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Contiene escenas con consumo de alcohol, tabaquismo y desnudos. มีฉากการใช้บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และภาพโป๊เปลือย Có các phân cảnh uống rượu, hút thuốc và khỏa thân.

Available

Argentina, Australia, Brazil, Brunei, Cambodia, Germany, Hungary, India, Indonesia, Italy, Laos, Mainland China, Malaysia, Mexico, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Spain, Taiwan, Thailand, United Kingdom, United States, Vietnam

Subtitles

Burmese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Malay, Portuguese (Brazil), Spanish, Thai, Vietnamese

Watch Trailer

INFO

CAST ABE Hiroshi, TSUCHIYA Tao, TATEKAWA Dansyun
DIRECTOR FUKUZAWA Katsuo
SCREENPLAY YATSU Hiroyuki, INABA Kazuhiro
ORIGINAL STORY IKEIDO Jun

INTRODUCTION

Coming soon Coming soon Coming soon A man who once failed to develop a rocket engine takes over a small town factory and succeeds in creating a component that forms the basis of a rocket engine. In fact, it turns out that the technology is crucial to make rockets fly, and the factory finds itself at the mercy of some large corporations developing rockets.
A moving story about a small factory president and his employees struggling to protect their company while maintaining their prides as engineers. The show is composed of two parts, Episodes 1 to 5 the "Rocket Segment," that depict the fight over rocket parts and, Episodes 6 to 10 the "Gaudi Segment," that deals with issues surrounding life.
Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Un hombre que una vez fracasó en su intento de desarrollar un motor de cohete se hace cargo de una fábrica de una pequeña ciudad y consigue crear un componente que constituye la base de un motor de cohete. De hecho, resulta que la tecnología es crucial para que los cohetes vuelen, y la fábrica se encuentra a merced de algunas grandes corporaciones que desarrollan cohetes.
Una historia conmovedora sobre el presidente de una pequeña fábrica y sus empleados, que luchan por proteger su empresa al tiempo que mantienen su orgullo como ingenieros. El programa consta de dos partes, los episodios 1 a 5, el «Segmento de los cohetes», que describe la lucha por las piezas de los cohetes, y los episodios 6 a 10, el «Segmento de Gaudí», que trata de cuestiones relacionadas con la vida.
ผู้ชายคนหนึ่ง หลังจากที่ล้มเหลวจากการพัฒนาเครื่องยนต์จรวด ได้หันไปดูแลโรงงานในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ที่ซึ่งเขาได้ค้นคว้าชิ้นส่วนอันเป็นพื้นฐานในการสร้างจรวดขึ้นมาได้สำเร็จ อันที่จริง กลับกลายเป็นว่าเทคโนโลยีนี้มีความสำคัญในการทำให้จรวดบินสู่ท้องฟ้าได้ และโรงงานต้องตกเป็นเบี้ยล่างของบริษัทพัฒนาจรวดขนาดใหญ่
เรื่องราวตื่นเต้นเกี่ยวกับประธานของโรงงานในเมืองเล็ก ๆ และพนักงานของเขาที่ต่อสู้เพื่อปกป้องบริษัทไว้ และยังต้องรักษาความภาคภูมิใจในฐานะวิศวกร ซีรีส์นี้ประกอบด้วยสองส่วน ตอนที่ 1 ถึง 5 มีชื่อว่า ""Rocket Segment"" เล่าเรื่องการต่อสู้แย่งชิงส่วนปร
Một người đàn ông từng thất bại trong việc phát triển động cơ tên lửa đã tiếp quản một nhà máy ở thị trấn nhỏ và thành công trong việc phát minh ra bộ phận tạo nên nền tảng của động cơ tên lửa. Trên thực tế, hóa ra công nghệ này rất quan trọng để làm cho tên lửa bay, và nhà máy nhận thấy mình phải phụ thuộc vào một số tập đoàn lớn đang phát triển tên lửa.
Một câu chuyện cảm động về một chủ tịch một nhà máy nhỏ và các nhân viên của ông đang đấu tranh để bảo vệ công ty của họ trong khi vẫn giữ được niềm tự hào là những kỹ sư. Chương trình bao gồm hai phần, Tập 1 đến 5 ""Phân đoạn tên lửa"", mô tả cuộc chiến giành các bộ phận tên lửa và Tập 6 đến 10 ""Phân đoạn Gaudi"", đề cập đến các vấn đề xung quanh cuộc sống.

DIRECTOR PROFILE

FUKUZAWA Katsuo

Coming soon 1964年生于东京都。庆应义塾大学毕业后,入职富士胶卷。1989年转职进入TBS电视台。在TBS电视台·电视剧制作部担任编导·电影导演。 最为瞩目的是《半泽直树》《VIVANT》等现象级作品的诞生,因此他也被誉为日本最具收视率的电视导演。 代表作《3年B组金八先生》、《华丽一族》、《南极大陆》、《半泽直树》系列、《下町火箭》系列、《陆王》、《龙樱》等诸多爆款电视剧。最新作品《VIVANT》则不光担任总导演,还参与了原创剧本工作。 另外他作为电影导演,还执导了《我想成为贝壳》(2008年)《祈祷落幕时》(2018年)《七个会议》(2019年)等诸多名作。 1964年生於東京都。慶應義塾大學畢業後,入職富士膠捲。1989年轉職進入TBS電視臺。在TBS電視臺·電視劇製作部擔任編導·電影導演。
最為矚目的是《半澤直樹》《VIVANT》等現象級作品的誕生,因此他也被譽為日本最具收視率的電視導演。
代表作《3年B組金八先生》、《華麗一族》、《南極大陸》、《半澤直樹》系列、《下町火箭》系列、《陸王》、《龍櫻》等諸多爆款電視劇。最新作品《VIVANT》則不光擔任總導演,還參與了原創劇本工作。
另外他作為電影導演,還執導了《我想成為貝殼》(2008年)《祈禱落幕時》(2018年)《七個會議》(2019年)等諸多名作。
FUKUZAWA Katsuo was born in Tokyo in 1964. After graduating from Keio University, he joined the FUJIFILM Corporation and in 1989 took a new job at TBS Television, Inc. He is a leading director and filmmaker in the Drama Production Department at TBS Television, Inc.
His much acclaimed "NAOKI HANZAWA" and "VIVANT" became social phenomena, with record-breaking viewer ratings, propelling Fukuzawa into the top echelon of Japanese TV drama directors.
Representative works include "Mr. Kimpachi of Class 3B", "The Family", "Antarctica", the "NAOKI HANZAWA" series, the "Downtown Rocket" series, "RIKUOH", "Dragon Sakura" and many other hit dramas. His latest work, "VIVANT" is a completely original story that Fukuzawa wrote and directed. Fukuzawa has also directed films such as "I'd Rather Be a Shellfish" (2008), "The Crimes That Bind" (2018) and "Whistleblower" (2019). 
Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon FUKUZAWA Katsuo nació en Tokio en 1964. Tras licenciarse en la Universidad de Keio, se incorporó a FUJIFILM Corporation y en 1989 tomó un nuevo empleo en TBS Television, Inc.
Es uno de los principales directores y realizadores del Departamento de Producción Dramática de TBS Television, Inc.
Sus aclamadas series «NAOKI HANZAWA» y «VIVANT» se convirtieron en fenómenos sociales, con índices de audiencia récord, lo que propulsó a Fukuzawa al escalón más alto de los directores de series de televisión japonesas.
Entre sus obras más representativas figuran «Mr. Kimpachi of Class 3B», «The Family», «Antarctica», la serie «NAOKI HANZAWA», la serie «Downtown Rocket», «RIKUOH», «Dragon Sakura» y muchos otros dramas de éxito. Su último trabajo, «VIVANT», es una historia completamente original que Fukuzawa escribió y dirigió. Fukuzawa también ha dirigido películas como «I'd Rather Be a Shellfish» (2008), «The Crimes That Bind» (2018) y «Whistleblower» (2019).
คัตซูโอะ ฟุคุซาวะ เกิดที่โตเกียวในปีค.ศ.1964 หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจาก Keio University เขาได้เข้าทำงานกับ ฟูจิฟิล์ม และในปีค.ศ. 1989 เขาได้รับงานใหม่ที่ TBS Television, Inc. เขาเป็นผู้กำกับชั้นนำในแผนกผลิตละครของ TBS Television, Inc. ผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างมาก เช่น เรื่อง ""NAOKI HANZAWA"" และ ""VIVANT"" ได้สร้างปรากฏการณ์ด้วยเรทติ้งเข้าชมสูงสุดในขณะนั้น ทำให้ฟุคุซาวะเป็นหนึ่งในผู้กำกับละครโทรทัศน์ชั้นนำของญี่ปุ่น
ผลงานที่เป็นที่รู้จักของเขานั้นยังรวมไปถึง ""Mr. Kimpachi of Class 3B"", ""The Family"", ""Antarctica"", ซีรีส์ ""NAOKI HANZAWA"", ซีรีส์""""Downtown Rocket"", ""RIKUOH"", ""Dragon Sakura"" และละครที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผลงานล่าสุดของเขา เรื่อง ""VIVANT"" นั้น เป็นเรื่องราวที่เขาเขียนและกำกับเองด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ฟุคุซาวะยังมีผลงานภาพยนตร์ อย่างเรื่อง ""I'd Rather Be a Shellfish"" (2008), ""The Crimes That Bind"" (2018) และ ""Whistleblower"" (2019) อีกด้วย
Đạo diễn FUKUZAWA Katsuo sinh năm 1964 tại Tokyo. Sau khi tốt nghiệp Đại học Keio, ông gia nhập Tập đoàn FUJIFILM và vào năm 1989 thì đảm nhận công việc mới tại TBS Television, Inc.
Ông là đạo diễn và nhà làm phim hàng đầu của Bộ phận Sản xuất Phim truyền hình của TBS Television, Inc.
Hai tác phẩm "NAOKI HANZAWA" và "VIVANT" của Fukuzawa được đánh giá cao và trở thành hiện tượng xã hội, với tỷ suất người xem kỷ lục, đưa ông trở thành đạo diễn phim truyền hình Nhật Bản hàng đầu.
Các tác phẩm tiêu biểu bao gồm "Mr. Kimpachi lớp 3B", "Gia đình", "Nam Cực", loạt phim "NAOKI HANZAWA", loạt phim "Downtown Rocket", "RIKUOH", "Dragon Sakura" và nhiều bộ phim truyền hình đình đám khác. VIVANT, tác phẩm mới nhất của Fukuzawa là một câu chuyện hoàn toàn nguyên bản do chính ông viết kịch bản và đạo diễn.
Fukuzawa cũng từng đạo diễn các phim như I'd Rather Be a Shellfish (2008), The Crimes That Bind (2018) và Whistlebutter (2019).

EPISODES

PHOTO GALLERY

0 Comments

  • SHOW MORE COMMENTS